Kehadiran Ahli

Cari maklumat sini

Thursday, June 28, 2012

AMALI MINGGU 1: HANISAH


AMALI MINGGU 1

Bandingbeza ujian bulanan, peperiksaan semester dan peperiksaan akhir tahun.

Jenis ujian
Ujian bulanan
Peperiksaaan semester
Peperiksaan akhir tahun
Kriteria
Konsep
·      Ujian yang membandingkan pencapaian murid dengan kriteria tertentu yang telah ditetapkan.
·      Ujian yang membandingkan pencapaian murid dengan murid yang lain.
·      Ujian yang membandingkan pencapaian murid dengan murid yang lain.
Tujuan
·      Mengetahui tahap penguasaan murid dalam beberapa topik yang diajar dalam masa yang ditetapkan.
·      Menentukan pencapaian sama ada lulus/gagal, lemah/sederhana.
·      Guru dapat memperbaiki mutu pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah.

·         Menentukan pencapaian sama ada lulus/gagal, lemah/sederhana
·         Guru dapat memperbaiki mutu pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah.
·      Memberi pengiktirafan kepada murid-memberi sijil.
·      Menentukan pencapaian sama ada lulus/gagal.
Masa
1 jam 30 minit
Jenis soalan
Objektif, struktur (isi tempat kosong), esei (karangan pendek )
Format soalan
·      Soalan hampir sama peringkat kesukaran dengan berpandukan kepada kriteria/ objektif pelajaran tertentu.
·      Bermula dengan soalan yang mudah kepada sederhana dan lebih sukar dan mempunyai indeks diskriminasi yang tinggi.
·      Bermula dengan soalan yang mudah kepada sederhana dan lebih sukar dan mempunyai indeks diskriminasi yang tinggi.
Bentuk soalan
·       Hanya tertumpu kepada topik yang dipelajari dalam masa yang ditentukan iaitu sebulan.
·      Tertumpu kepada 1 semester sahaja.
·      Merangkumi apa yang telah dipelajari sepanjang setahun.
·      Meliputi tajuk/kandungan pembelajaran yang lebih luas.

.

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Klik Web IPGKS Miri

Klik laman utama