Kehadiran Ahli

Cari maklumat sini

Wednesday, June 27, 2012

JADUAL SPESIFIKASI UJIAN NORAFIDAH ZULKIPLI

JADUAL SPESIFIKASI UJIAN NORAFIDAH ZULKIPLI PPRSV 6 / 2012
DEFINISI
Ia menghuraikan aspek-aspek pencapaian yang hendak dikur serta memberikan panduan untuk mendapatkan satu sampel item-item soalan
KANDUNGAN JSU
 1. Kandungan ujian yg. berupa topik-topik pelajaran.
 2. Aras kemahiran yg. mengikut taksonomi objektif pendidikan.
 3. Pemberatan (%) pada kandungan aras kemahiran berdasarkan lama masa mengajar & kepentingan sesuatu kemahiran itu diajar.
 4. Bentuk ujian sama ada berbentuk objektif, esei, amali, kertas kursus dll.
 5. Bilangan  item yang mengikut bentuk, kandungan dan aras kemahiran.
 6. Kepayahan /kesukaran item yg. berada dlm. lingkungan 20% - 80% 
KEPENTINGAN JSU
 1. Mengelakkan sesuatu ujian dibina secara sembarangan.
 2. Menjamin kesahan isi kandungan sesuatu ujian.
 3. Menimbulkan rasa kepentingan sesuatu topik-topik dan aras-aras kemahiran.
 4. Menentukan perseimbangan antara topik dengan aras-aras kemahiran yg. diuji.
 5. Memberi panduan utk. membentuk format ujian.
 6. Memberi panduan untuk membentuk soalan.
 7. Menstabilkan taraf & aras kesukaran ujian dari setahun ke setahun.
 8. Mengambil kira bilangan masa yang diperuntukkan untuk sesuatu topik. 
 9. Membolehkan perbandingan dibuat antara satu ujian dengan ujian yang lain. 
LANGKAH 1
 • Menyenaraikan tajuk-tajuk yang hendak diuji
 • Mengira jumlah masa bagi setiap tajuk yang diajar. 
LANGKAH 2
 • Menentukan soalan yang ingin dibina. Contohnya, soalan subjektif atau soalan objektif (bergantung kepada format)
 • Meletakkan jumlah soalan bagi setiap topik. 
LANGKAH 3
 • Menentukan aras kesukaran
 • Menentukan model aras kesukaran model (JSU)
 • Lazimnya JSU mengamalkan Taksonomi Objektif Pendidikan Bloom.
 LANGKAH 4
 • Memastikan jenis ujian yang akan / hendak diuji.
 • Jenis soalan yang boleh digunakan
  i. ujian objektif
  ii. Ujian esei 

LANGKAH 5
1.Menentukan bilangan soalan bagi setiap komponen
2.Penentuan aras kesukaran soalan (soalan mudah kepada soalan sukar)
3.Menetapkan pemarkahan. 

LANGKAH 6
1.Menyatakan mata pelajaran
2.Tingkatan atau kelas
3.Susunan nombor soalan mengikut tajuk

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Klik Web IPGKS Miri

Klik laman utama