Kehadiran Ahli

Cari maklumat sini

Wednesday, June 27, 2012

Pesanan untuk minggu ini daripada Ketua


Salam sejahtera kepada semua.ISL M1
·        Buat bacaan lanjut tentang konsep pentaksiran, pengujian dan penilaian.
·        Buat catatan ringkas dalam bentuk pp/brosur
·        Sangkutkannya dilaman web pembelajaran masing-masing.

· Buat catatan tentang taksonomi bloom dan domain Krathwohl dengan menggunakan PP.

·        Sangkutkannya dlm web pmbljran masing2 (blog)

ISL M2
·        Buat nota lanjut tentang JSU dalam btk PP.

AMALI M1 (secara individu)
·        Mengumpul kertas ujian bulanan, semester dan akhir tahun (download-cth)
·        Bincangkan perbezaan kertas soalan tersebut seperti berikut:
Bil
Aspek kertas soalan
Ujian bulanan
Peperiksaan pertengahan tahun
Peperiksaan akhir tahun
01
Masa02
Jumlah soalan03
Format soalan04
Bentuk soalan
AMALI M2 (secara kumpulan)
·        Bina soalan mengikut Aras Taksonomi Bloom dalam bentuk PP
·        Aras Taksonomi Bloom
             i.        Aras pengetahuan
            ii.        Aras kefahaman
           iii.        Aras aplikasi
          iv.        Aras analisis
           v.        Aras sintesis
          vi.        Aras penilaian

·        Setiap aras bagi 2 contoh saja (cth soalan BM)
·        Bentangkan amali anda.

TUTORIAL
·        Rujuk soalan ISL

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Klik Web IPGKS Miri

Klik laman utama