Kehadiran Ahli

Cari maklumat sini

Sunday, July 1, 2012

Domain Karthwohl (ISL Minggu 1 Tugasan 2)
Taksonomi Bloom (ISL Minggu 1 Tugasan 2)
Jadual Spesifikasi Ujian


AMALI MINGGU 3 [JADUAL SPESIFIKASI UJIAN]


JADUAL SPESIFIKASI UJIAN BAHASA MELAYU
SOALAN PEPERIKSAAN PERTENGAHAN
BAHASA MELAYU TAHUN 5
KERTAS 1
Bil
Bentuk Soalan - Objektif
Aras Taksonomi
Jumlah Item
Topik / Aspek Bahasa
1
2
3
4
5
6
1
Morfologi – Kata kerja
1
2
3
2
Kata nama
2
2
3
Kata ganti diri
1
1
4
Kata adjektif
1
2
3
5
Kata seru
1
1
6
Kata ganda
1
1
7
Kata hubung
2
2
8
Kata pemeri
1
1
9
Kata arah
2
2
10
Penjodoh bilangan
1
1
11
Simpulan bahasa
1
1
12
Sinonim
1
1
13
Antonim
1
1
14
Kata tanya
2
2
15
Homonim – Kata banyak makna
2
2
16
Sintaksis – Struktur ayat
1
1
17
Pola ayat
2
3
5
18
Maksud perkataan
1
1
19
Memahami teks
1
3
1
2
2
9
Jumlah Soalan
40KERTAS 2
SUBJEKTIF/PENULISAN
Bil
Bentuk Soalan - Subjektif
Aras Taksonomi
Jumlah Item
Topik / Aras
1
2
3
4
5
6
1
Membina ayat berdasarkan gambar
1
1
2
Menyambung cerita

1
1
3
Mencari nilai murni

1
1
4
Menulis surat tidak rasmi

1
3
5
Menceritakan pengalaman yang dilalui

1
1
Jumlah

5

DISEDIAKAN OLEH :
1. DAYANG NURHIDAYAH
2. NORAFIDAH
3. TAI KEE KIONG
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Klik Web IPGKS Miri

Klik laman utama